Termíny sportovních akcí 2021

Zahájení sezóny, provozy a termíny akcí v roce 2021

Více informací

Objednejte nebo darujte základní výcvik

O co vlastně jde?

Základní výcvik je určen pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je vyskočit z letadla. Zažijete vzrušení při opouštění letounu, měkký tah otevírajícího se padáku ihned po výskoku (otevření proběhne automaticky díky kotvícímu lanu) a posléze let na padáku.

 

Jak to probíhá?

Nejprve absolvujete teoretický parašutistický výcvik v učebně, kde získáte teoretickou přípravu pro seskok (jak to vlastně celé funguje, řízení padáku, přistání atd.). Obvykle se jedná o necelé dva dny (např. pátek odpoledně a sobota dopoledne). V sobotu pak po ukončení teorie proběhne praktická pozemní příprava (nácvik parakotoulu, výskoku z letadla, cvičný závěs v postroji). A po zvládnutí krátkého vstupního testu můžete absolvovat svůj první parašutistický seskok.

První instruktor po nástupu do letadla připevní výtažné lano, které zajistí, že se po opuštění letounu automaticky otevře padák, a potom je s vámi po celou dobu stoupání letadla, kdy dohlédne na to, aby byl výskok proveden bezpečně a ve správný okamžik. Druhý instruktor vás potom po celou dobu letu na padáku naviguje prostřednictvím vysílačky ze země a dává vám pokyny jak pro řízení padáku, tak i pro příjemné a pohodové přistání.

 

Pokud se vám první seskok zalíbí, můžete pokračovat dalšími seskoky a plynule přejít do sportovního parašutistického výcviku, kde se naučíte ovládat tělo za volného pádu a další dovednosti. Po přibližně 25 seskocích se tak proskáčete k seskokům ze 4000 metrů a parašutistické kategorii A.

 

 

Podmínky pro parašutistický výcvik

 

Výcvik probíhá zpravidla v pátek a o víkendu pod vedením zkušeného instruktora podle platných stanov Aeroklubu ČR a dle předpisů Úřadu civilního letectví www.caa.cz/provoz/parasutisticke-predpisy.

 

Základní informace o prvním seskoku

 

Vybavení na seskok poskytované ze strany paraklubu:

 

Vybavení požadované po účastníkovi základního výcviku:

 

Průběh výcviku: 

Výcvik začíná vždy v pátek od 15.00 hod (o případných změnách budou zájemci o výcvik informováni e-mailem, popř. v sekci Aktuality na úvodní stránce) v budově Hanáckého paraklubu na letišti v Olomouci. Během odpoledne je probrána první část teoretické i praktické přípravy. 

Výcvik následně pokračuje od ranních hodin v sobotu, kdy je dokončena teorie i praktický nácvik, následuje napsání krátkého testu, který prověří znalosti, a je provedeno přezkoušení praktických dovedností.

Následuje přesun na letiště (Olomouc, Prostějov, Šumperk), kde je proveden vlastní seskok.

 

 

    

 

 

Cena výcviku 3.200,- Kč

 

 Cena zahrnuje:

 

Cenu za kurz je možné uhradit předem bezhotovostně na účet spolku (č.ú.: 4200362362/6800, Sberbank CZ, a.s.) nebo v hotovosti při zahájení kurzu.

 

 

Dárkový poukaz - darujte skutečný adrenalinový zážitek.

 

 

Poslechněte si něco o parašutismu, základních výcvicích a prvním seskoku v rozhovoru pro Český rozhlas:

https://olomouc.rozhlas.cz/z-letadla-urcite-nikoho-nestrkame-ubezpecuje-instruktor-parasutistickeho-vycviku-7725411%20

 

 

Kontakt:

 

Mgr. Jiří Martinák

Tel: +420 736 626 666

jiri.martinak@seznam.cz

 

 

 

 

Termíny pro letošní rok najdete v části "ÚVOD - Aktuální novinky" zde.

 

Copyright © Hanácký Paraklub Olomouc 2014 www.hanackyparaklub.cz.